מחלקה למדעי בעלי חיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

על המחלקה

חזון

המחלקה למדעי בעלי חיים שואפת להיות מרכז מצויינות חדשנות ויצירתיות, לאומית ובין לאומית, במחקר והוראה בתחומי חיות משק, לפיתוח חקלאות ברת קיימה, מזון וסביבה וקידומם.

משימות

 • ביצוע מחקר חדשני בסיסי ויישומי בתחומי הביולוגיה וממשק בעלי חיים חקלאיים.
 • הכשרת מומחים בתחומי חקלאות בעלי חיים.
 • סיוע בין לאומי בתחום חקלאות בעלי חיים ברת קיימה.
 • פיתוח קשר מקצועי עם גופים אקדמים ועסקיים לקידום חקלאות בעלי החיים.
 • התווית מדיניות ברת קיימא בנושאי חקלאות בעלי חיים, ייצור מזון, ושמירה על הסביבה.
 • פיתוח קשרי קהילה להגברת המודעות לחשיבות חקלאות בעלי חיים ברת קיימא.

יעדים לפיתוח מרכזי מצויינות מחלקתיים בתחומים הבאים:

 • סביבה: איכות סביבה, ביוקלימטולוגיה, איכות מים ואיכות אוויר.
 • הזנה: ביוכימיה של הזנה (חלבון, שומן, פחמימות), הזנת חד קיבתיים והזנת מע"ג.
 • רבייה: אמבריולוגיה, יחסי סביבה רבייה, אנדוקרינולוגיה של הרבייה - כל זאת במודלים שונים (דגים, עופות, יונקים), הזדקנות ובלוטת חלב.
 • אנדוקרינולוגיה: בקרת אכילה, חושים ונוירואנדוקרינולוגיה.
 • גדילה: שריר ובשר, בגרות מינית, השפעות סביבה וכד'.