מחלקה למדעי בעלי חיים המחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

יצירת קשר

המחלקה למדעי בעלי חיים

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

ת.ד. 12 רחובות 76100
טלפון: 08-9489119
פקס: 08-9465763
יעל לויטוס, מזכירת המחלקה, דוא"ל: yaellew@savion.huji.ac.il