מחלקה למדעי בעלי חיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

לזכר

Ascarelli Emanuel

Ascarelli Emanuel

1919-1999

Budovski Pierre

Budovski Pierre

1919-1996

Perk Meleh

Perk Meleh

1908-1999

Paperna Ilan

Paperna Ilan

1937-2009

Nir Israel
 • Israel Nir
 • 1928-2011

  Bondi Aharon

  Bondi Aharon

  1906-1997

  Sklan David

  Sklan David

  1945-2004