מחלקה למדעי בעלי חיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

לזכר

Amihai Arieli

Arieli Amihai

-2017

Ascarelli Emanuel

Ascarelli Emanuel

1919-1999

Budovski Pierre

Budovski Pierre

1919-1996

Perk Meleh

Perk Meleh

1908-1999

Paperna Ilan

Paperna Ilan

1937-2009

Nir Israel

Israel Nir

1928-2011

Bondi Aharon

Bondi Aharon

1906-1997

Sklan David

Sklan David

1945-2004

Sklan David

Snapir Nahum

- 2017