מחלקה למדעי בעלי החיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

דר' דוד ליאור

פרסומים

ביוגרפיה קצרה:

יליד 1966, ישראל.
קיבל תואר Ph.D. ב- 2002 מהאוניברסיטה העברית בירושליים.
מרצה משנת 2006.

תחומי עניין במחקר:

תמונההמחקר שלי מתמקד בגנטיקה של תכונות מורכבות. אני חוקר היבטים גנטים של תכונות צבע בקרפיון הנוי היפני (קוי), שלחלקן דפוסי תורשה מורכבים. בנוסף אני משתמש בשמר Saccharomyces cerevisiae כמודל לאיתור גנים ואללים המשפיעים על תכונות מורכבות, והבנת היחסים שבין אללים וגנים שונים המשפיעים על אותה תכונה. בקרפיון, אני מפתח כלים גנומיים שיאפשרו מיפוי גנטי ואיתור גנים. בשמרים, אני משתמש בשיטות גנומיות כדוגמת אוסף קווי החסר של כל הגנים ו- microarrays, לאפיין את התרומה של גנים לשונות הפנוטיפית. בשני האורגניזמים אני מתעניין בהביטים אבולציונים של הגנום, בהתאמת היצור לסביבה ובאבולוציה של תכונות מורכבות.

מחקרים (בהקמה):

  • פיתוח והערכה של כלים גנומיים בקרפיון (Cyprinus carpio L.)
  • היבטים גנטיים של דגמי צבע בקרפיון הנוי היפני (קוי)
  • שיפור העמידות הגנטית של הקרפיון לוירוסים
  • איפיון השונות הגנטית בקוים ואוכלוסיות של קרפיון מרחבי העולם
  • היבטים אבולוציונים של הכפלת הגנום ותרומתה למורכבות התפקודית ולפנוטיפ
  • מיפוי גנים של תכונות כמותיות בשמרים ותרומת האללים השונים למופע הפנוטיפי
  • תרומת ההבדלים ברצף הדנ"א ובביטוי הרנ"א לרכישת התאמה לסביבה באוכלוסיות שמרים

מילות מפתח:

גנטיקה של אוכלוסיות, קרפיון, תכונות כמותיות, אבולוציה, הכפלת גנום, שמרים, שונות גנטית, טיפוח והשבחה.