מחלקה למדעי בעלי החיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

דר' ארז מילס

אתר המעבדה: Gut Bacteriology Research Group

פרסומים

תחומי מחקר:

כיום מכירים בכך שאוכלוסית המיקרואורגניזמים המצויה במעי (מיקרוביוטת המעי) מהווה איבר בפני עצמו. לאיבר זה תפקידים חשובים באדם ובחיות משק, בין השאר בעיבוד מזון, בהתפתחות המערכת האימונית ובהגנה מפני גורמי מחלה שונים. קבוצת המחקר של דר' ארז מילס עוסקת בחקר הרכיבים הבקטריאלים, הקומנסאלים והפתוגנים, המהווים חלק מהמיקרוביוטה של המעי, היחסים בין רכיבים שונים לבין עצמם ובינם לבין המאכסן. מטרה נוספת של קבוצת המחקר היא ליישם את המידע הנלמד להנדסה של מיקרוביוטת המעי לקידום בריאותם של בני אדם וחיות משק.