מחלקה למדעי בעלי החיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

פרופ' רובינזון בעז

פרופסור חבר, אנדוקרינולוגיה

תארים:

  • Ph.D. מדעי בע"ח (בקרת השמנה), הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1977.
  • M.Sc. מדעי בע"ח (בקרת אכילה), הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1972.
  • B.Sc. מדעי בע"ח, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1970.

תפקידי הוראה:

71810 מבוא לאנדוקרינולוגיה-
71809 - מעבדות במבוא לאנדוקרינולוגיה
71146 - בקרת צריכת מזון וחילוף חומרים
71170 - פרקים באנדוקרינולוגיה

תחומי מחקר:

  1. מעורבות ה-11βHSDs במטבוליזם הגלוקוקורטיקואידים וה-7-oxi-DHEA ויחסי גומלין ביין שתי קבוצות הסטרואידים.
  2. תפקידי ה-DHEA.
  3. מעורבות האדרנל בתגובה לעקה.
  4. בקרת ההשמנה.