מחלקה למדעי בעלי החיים מחלקה למדעי בעלי חיים אוניברסיטה העברית בירושלים פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

פרופ' רוט צביקה

פיסיולוגיה של רבייה

פרסומים

Please visit the Roth Lab website:
Reproductive Physiology and
Assisted Reproductive Technologies
in Farm Animals

תארים:

  • Ph.D. - פיסיולוגיה של הרבייה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, בירושלים, 2002
  • M.Sc. - פיסיולוגיה של הרבייה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, בירושלים, 1997
  • B.Sc. - המחלקה לבעלי-חיים, הפקולטה לחקלאות, 1992

תפקידי הוראה:

71835 - ייצור חלב והפקתו
71812 - ממשק ופיזיולוגיה של בקר לחלב
71195/71157 - סמינריון מוסמך, מדע בעלי חיים ווטרינריה

תחומי מחקר:

המחקר במעבדתי מתמקד בהשפעה של תנאי עקה על איכות תא-הביצית והתפתחות עוברית בחיות משק. בכלל זה נבחנים: עקת חום, סטרס חמצוני, מזהמים סביבתיים וחומרים משבשי פעילות אנדוקרינית.

ביחידה להפריה מלאכותית (IVF) שבמעבדתי אנו מייצרים עוברי בקר המשמשים כמודל ניסויי. אנו בוחנים תהליכי הבגרה של הביצית, הפריה והתפתחות של העובר, התבטאות גנים, מסלולים תוך תאיים ומוות תאי מתוכנן ,(apoptosis) בעקבות חשיפה לסטרס.

Apoptotic cumulus-oocyte complex