הרשמה

יש להירשם הן במדור רישום וקבלה (באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה www.huji.ac.il או באמצעות ערכת הרשמה). קבלת תלמידים לחוג מבוססת על שכלול של ממוצע ציוני הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי אשר ניתן לבררו באתר האוניברסיטה.

ראש החוג, ד"ר סמיר מבג'יש, sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג, גב' יעל לויטוס

טלפון: 08-9489119

דואר האלקטרוני: yaellew@savion.huji.ac.il

מידע כללי

החוג מאפשר לימוד של כל ענפי בעלי החיים בחקלאות ישראל. הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה כלליים שנועדו לבסס את הידע בנושאי כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ועוד, וכן קורסי חובה חוגיים, בנושאי פיזיולוגיה, אימונולוגיה, הזנה, טיפול, גנטיקה, רבייה המקנים לתלמידים ידע רחב בבעלי חיים, החל מרמת התא ועד לרמת החיה השלמה. נלמדים נושאים הקשורים לביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית אשר מגיעים עד לבירור נושאים כמו תזונה ופיזיולוגיה של החיה השלמה.
בעזרת מגוון רחב של קורסי בחירה, באפשרות התלמידים להתמחות בביולוגיה בסיסית לצד עקרונות גידול, ייצור וממשק של ענפי החי בחקלאות ישראל כגון בקר לבשר וחלב, צאן, עופות ודגים. בשנת הלימודים האחרונה ניתן לבחור בין סלי לימוד בעלי התמחות מיוחדת בנושאים כמו עופות, מעלי גרה- בקר וצאן, חקלאות מים וכן סל של גנטיקה והשבחה.

תעסוקה:
בוגרי החוג מועסקים כמנהלי חוות בעלי-חיים, מדריכים מקצועיים, מורים לביולוגיה וחקלאות או משתלבים בתעשייות ביוטכנולוגיות (לתרופות או מזונות לבעלי-חיים). כמו כן יכולים להיות מועסקים במשרד החקלאות או המשרד לאיכות הסביבה.
בוגרי החוג המצטיינים יכולים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים (במסגרת החוג למדעי בעלי-חיים ווטרינריה) או ללימודי רפואה וטרינרית.


line
  בניית אתרים ק. ג. עיצוב All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem ©  

| ראשי | דבר ראש החוג | תוכנית לימודים | תוכניות למצטיינים | מסלולי לימוד | חברי חוג | הודעות | קישורים נוספים |