תוכניות למצטיינים

שתי תוכניות מוצעות על מנת לאפשר לתלמידי החוג התנסות במחקר אקדמי במעבדה:

1. תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

  ראה פרטים


2. תרגיל מחקר המהווה 8 נקודות זכות מהתואר ובמסגרתו מצטרף התלמיד למעבדה ומונחה על ידי חבר החוג, ומבצע נסיונות בדרך כלל בהדרכת תלמיד לתואר מתקדם. במסגרת תרגיל המחקר נדרש התלמיד להגיש תוכנית עבודה אשר תאושר על ידי המנחה, יו"ר החוג וכן וועדת הוראה עד לתחילת שנה השלישית. אישור סופי מקנה את הזכות להרשם לתרגיל המחקר. בסוף התרגיל תוגש עבודה מסכמת אשר תועבר ליו"ר החוג ושופט חיצוני. רשאים להשתתף בתרגיל המחקר תלמידים שממוצע ציוניהם בארבעת הסמסטרים הראשונים עומד על 81.

  ראה פרטים

line
  בניית אתרים ק. ג. עיצוב All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem ©  

| ראשי | דבר ראש החוג | תוכנית לימודים | מסלולי לימוד | חברי חוג | הודעות | קישורים נוספים | יצירת קשר |