תוכנית לימודים

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך מחקרי כוללת 24 נקודות זכות ולמוסמך לא מחקרי 40 נקודות זכות. במסלול המשולב DVM/MSc נדרשות 21 נקודות זכות בלבד. ניתן לקחת עד 6 נ"ז מקורסי הבוגר. תלמיד שסיים לימודי וטרינריה בעבר לא יוכל לקבל זיכוי עבור קורסים שנלמדו במסגרת לימודיו דאז.

למוסמך מחקרי העוסק בנסויים בבעלי חיים חלה חובת לקיחת הקורס הכללי "שימוש אתי בחיות מעבדה" 94811 המקנה נקודת זכות אחת ובנוסף יש לקחת השתלמות ייחודית לבעל החיים שעליו מתבצע המחקר.

ניתן לקחת קורסים מהרשימה המוצעת בחוג או בחוגים אחרים, כמו כן קורסי שנה א'-ג' בבית הספר לוטרינריה פתוחים לתלמידי החוג-בתאום עם המרצה ויושב ראש החוג. כל הקורסים הם קורסי רשות למעט שני סמינרים שיש להשלימם במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

לתלמידים אשר ממוצע ציוניהם לתואר הבוגר הוא 85 ומעלה ניתנת האפשרות לגשת ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט. לשם כך יש לסיים את כל קורסי המוסמך בציון ממוצע של מעל 85 עד שנתיים מתחילת הלימודים. כמו כן, יש להגיש לועדת הוראה עבודה כתובה וחתומה על ידי המנחה אשר תכלול את התוצאות הראשוניות שהושגו וכן הצעת מחקר עתידית (כ-15 עמודים), בצרוף מכתב המלצה מהמנחה.

  פרטים מלאים נמצאים בשנתון

line
  בניית אתרים ק. ג. עיצוב All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem ©  

| ראשי | מידע למתעניין | חברי חוג | הודעות | קישורים נוספים | יצירת קשר |