מרכז אוטו ורבורג לביוטכנולוגיה בחקלאות

החקלאות המודרנית בישראל היא תוצאה של מחקר יצירתי ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות המתבצעים, בין השאר, בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. השימוש במגוון טכנולוגיות חדשניות במחקרים ביולוגיים מחייב שיתוף פעולה בין תחומי ומאמץ משותף של חוקרים המתמחים בדיסציפלינות שונות. הצורך בעבודת צוות לקידום מחקר חקלאי בעידן החדש היווה את הזרז להקמתו של מרכז למחקר מתקדם של ביוטכנולוגיה בחקלאות.

מרכז אוטו וורבורג לביוטכנולוגיה בחקלאות נוסד בשנת 1984 כמיזם משותף בין ישראל לגרמניה בעזרת תרומה של קרן "מינרבה" והשקעה של האוניברסיטה העברית בירושלים. המרכז הוקם בפקולטה לחקלאות ברחובות כדי לאגד תחת קורת גג אחת פעילות רב תחומית של 15 חוקרים ממחלקות שונות וקשרי גומלין ביניהם .

הידע הנרכש באמצעות כלי מחקר מודרניים ושיטות מולקולריות מתקדמות מיושם לצורך הגדלת היבול ושיפור האיכות של גידולים חקלאיים, הדברה ביולוגית, הקניית עמידות למחלות ולתנאי עקה סביבתיים. כמו כן מתקיים מאמץ מחקרי משולב המיועד לשיפור איכות הסביבה והאיכות של מוצרי מזון.

מעבדות המרכז מצוידות במכשור מתקדם ונגישות למאגרי מידע המאפשרים, בין השאר, לבצע הנדסה גנטית של צמחים, פטריות וחיידקים, הפרדת תרכובות כימיות מרקמות של צמחים ו/או מוצרי מזון לצורך זיהוי ואפיון הרכיבים הכימיים המשתתפים בבקרה על תהליכים ביולוגיים. במסגרת המחקרים השונים קיים קשר מתמיד עם תעשיות ביוטכנולוגיות המאפשר פיתוח ומסחור מוצרים בעלי ערך כלכלי.

מאמץ רב מוקדש להכשרת סטודנטים בביוטכנולוגיה, לעידוד מצוינות ויצירת דור חדש של מדענים בעלי השכלה רחבה וניסיון מחקרי. המרכז מעניק מלגות לסטודנטים ומעודד השתלמות של תלמידים וחוקרים במעבדות מחקר מחוץ לישראל ושיתופי פעולה בין לאומיים.

למידע נוסף נא לפנות אל:
מרכז אוטו ורבורג לביוטכנולוגיה בחקלאות
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה
ת.ד. 12 רחובות 76100
טלפון: 9489973-08
פקס: 9363882-08
דוא"ל:fanyai@savion.huji.ac.il

line
  © All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem Webdesign: K&E Design 2005  

| Home | About the Center | Members | About Otto Warburg | Contact |