מנהלת אדמיניסטרטיבית : ענת גזית - בוטון
טל: 972-8-948-9251, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: anatg@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ׳ דוד וייס
טל: 08-948-9443, פקס: 08-948-9436, אימייל: david.weiss@mail.huji.ac.il