האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל
 

כתובת
מזכירות:
גב' מירי ארזי 08-9489230 טלפון , E-mail: miriguy@savion.huji.ac.il
גב' דבורה חדד: 08-9489845 טלפון , E-mail: agecon@savion.huji.ac.il
ראש המחלקה:
פרופ' ישראל פינקלשטיין 08-9489255 טלפון, E-mail: israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il

המחלקה לכלכלה סביבה וניהול בפייסבוק
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב