האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל
 

כתובת
כנס לזכרו של פרופ' יאיר מונדלק, מועדון הסגל בפקולטה לחחקלאות

לזכרו של יואב כסלו (1932-2017): אסופת עבודותיו באנגלית

מזכירות:
גב' מירי ארזי 08-9489230 טלפון , E-mail: miriguy@savion.huji.ac.il
ראש המחלקה:
פרופ' ישראל פינקלשטיין 08-9489255 טלפון, E-mail: israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול בפייסבוק
לאתר הרישום לאוניברסיטה

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב