האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל
 

כתובת
כנס לזכרו של פרופ' יאיר מונדלק 22-21 במאי 2018

לזכרו של יואב כסלו (1932-2017): אסופת עבודותיו באנגלית

מזכירות:
גב' מירי ארזי 08-9489230 טלפון , E-mail: miriguy@savion.huji.ac.il
ראש המחלקה:
פרופ' ישראל פינקלשטיין 08-9489255 טלפון, E-mail: israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול בפייסבוק
לאתר הרישום לאוניברסיטה

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב