האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית לעמוד הבית
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל
 

חברי הסגל ותחומי מחקר

ד"ר אבי אבנשטיין טלפון: 08-948-9228
ebenstein@mscc.huji.ac.il
a דף הבית


ד"ר גוני אורשן, טלפון: 08-9489142
guni.orshan@mail.huji.ac.il
• משחקים שיתופיים;
• כלכלת מכרזים;
• יישומים כלכליים של תורת המשחקים;


ד"ר איל ארט, טלפון: 08-9489375
eyal.ert@mail.huji.ac.il
• הפסיכולוגיה של קבלת החלטות ולמידה מניסיון בתנאי אי ודאות;
• השפעות חברתיות על תפיסת ולקיחת סיכונים;
• ניבוי התנהגות בחירה באמצעות מודלים כמותיים;
• יישומים של כלכלה התנהגותית לשמירה על משאבים ואיכות סביבה;
• למידה וקבלת החלטות של צרכנים

a דף הבית


ד"ר דיצה בורשטיין, טלפון: 08-9489387
Dizza.Bursztyn@mail.huji.ac.il
• ביו-סטטיסטיקה
• סטטיסטיקה פרה-קלינית
• תכנון ניסויים (DOE)
• ניסויי מחשב (Computer experiments)


ד"ר זיו בר-שירה, טלפון: 08-9489140
ziv.barshira@mail.huji.ac.il
• ייצור חקלאי בתנאי אי-ודאות (יישומים לביטוח)
• שינוי טכנולוגי בחקלאות;
• שיטות לא-פרמטריות בכלכלה;


פרופ' איתן הוכמן (אמריטוס), טלפון: 08-9489194
eithan.hochman@mail.huji.ac.il
• כלכלת משאבי טבע וסביבה;
• מחקר ופתוח בחקלאות;
a דף הבית


פרופ' אמיר היימן טלפון: 08-9489143
amir.heiman@mail.huji.ac.il
• שיווק;
•שיווק מוצרי חקלאות, מזון וביוטכנולוגיה;
•סיכון וכלים שיווקיים המפחיתים סיכונים;
•הדגמות מוצרים, טעימות בחנויות;
• אסטרטגיה שיווקית
a דף הבית


פרופ' צבי לרמן, טלפון: 08-9489228
zvi.lerman@mail.huji.ac.il
• חקלאות בכלכלות במעבר;
• מימון חקלאי;
• יעילות השוואתית של טיפוסי משק שונים;
• קואופרטיבים בחקלאות;
a דף הבית


ד"ר הילרי פוט, טלפון: 08-9489387
hillary.voet@mail.huji.ac.il
• ביוסטטיסטיקה;
• סטטיסטיקה חקלאית;
• תכנון מרחבי בתנאי אי ודאות;
a דף הבית


פרופ' אלי פיינרמן, טלפון: 08-9489148
eli.feinerman@mail.huji.ac.il
• מדיניות אגרו-סביבתית;
• הקצאת מקורות בתנאי אי ודאות;
• כלכלת השימוש במים;
a דף הבית


פרופ' ישראל פינקלשטיין, טלפון: 08-9489255
israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il
• מבנה ענפי בשווקים חקלאיים;
• כלכלה פוליטית בהסדרת בעיות סביבתיות;
• הסדרה סביבתית;
• כלכלת מכרזים;
• מדידת קידום טכנולוגי;
a דף הבית


פרופ' עליזה פליישר, טלפון: 08-9489144
aliza.f@mail.huji.ac.il
• ערך כלכלי של שטחים פתוחים ונוף חקלאי;
• פיתוח אזורי וכפרי;
• תיירות כפרית;
a דף הבית


פרופ' יעקב צור, טלפון: 08-9489372
yacov.tsur@mail.huji.ac.il
• כלכלת משאבי טבע וסביבה;
• מודלים דינאמיים בניהול משאבי טבע;
a דף הבית


פרופ' איל קמחי, טלפון: 08-9489376
ayal.kimhi@mail.huji.ac.il
• שינויים מבניים במשקים משפחתיים;
• הקצאת זמן של חקלאים בין עבודה במשק ועבודה בחוץ;
• המשכיות בין-דורית במשקים משפחתיים;
• פירוק לגורמים של מדדי אי שוויון;
• התפתחות החקלאות במדינות מתפתחות;
• בריאות, תזונה ורווחה כלכלית;
a דף הבית


ד"ר עידו קן, טלפון: 08-9489233
iddo.kan@mail.huji.ac.il
• כלכלה פוליטית;
• הערכה כלכלית של ערכי טבע וסביבה;
• שינויי אקלים;
• הדברה ביולוגית;
• תהליכי זיהום מקורות מים והשקיה;
• טיפול בפסולת;
a דף הבית


ד"ר אוהד רוה, טלפון: 08-9489373
• כלכלת משאבי טבע
• כלכלה ציבורית
• מסחר בינלאומי
a דף הבית


ד"ר יהודית ריבלין, טלפון: 08-9489374
judith.rivlin@mail.huji.ac.il
• אנליזה נומרית;
• פתרון נומרי של משוואות זרימה;
• תכנון דינאמי;
• מודלים מתמטיים בכלכלת הצרכן;
a דף הבית


ד"ר אבי שמחון, טלפון: 08-9489400
asimhon@huji.ac.il
• מקרו כלכלה;
• שינוי טכנולוגי;
• כלכלת צמיחה ופיתוח;
• כלכלת משאבי טבע ומים;
a דף הבית


 

לזכרם


פרופ' פנחס זוסמן
• מדיניות ציבורית; מדיניות חקלאית;
a דף הבית


פרופ' יוסי יהב
• סטטיסטיקה מתמטית; תכנון דינאמי; סיכון וביטוח;
a הסטיסטיקן הממשלתי השלישי


פרופ' דן ירון
• כלכלת משאבי טבע; תכנון חקלאי ואזורי;
a דף הבית


פרופ' יואב כסלו
• כלכלת חקלאות ישראל; משק המים; כלכלה בינלאומית; כלכלת פיתוח; קואופרציה;
a דף אישי    פרס הוקרה על מפעל חיים    מאמר לזכרו    אסופת עבודותיו


ד"ר חנה ליפסון
• מתמטיקה שימושית;


פרופ' יאיר מונדלק
כלכלה חקלאית; פיתוח וצמיחה; אקונומטריקה;
a דף הבית


פרופ' יקיר פלסנר
• השבת קולחים; מדיניות מוניטרית; שוקי הון ומערכת בנקאות;
a דף הבית


© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב