huji Department of Environmental Economics and Management

Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment,
The Hebrew University of Jerusalem

Yoav Kislev

 

יואב כסלו, ממייסדי המחלקה לכלכלה חקלאית וממנהיגיה האקדמיים הלך לעולמו אתמול (20/6/17) אחה"צ.

יואב השלים את לימודי התואר הראשון והשני בפקולטה לחקלאות ואת הדוקטורט השלים במחלקה לכלכלה המצטיינת ועתירת פרסי הנובל בשיקגו. ב 1965 חזר ארצה למחלקה לכלכלה חקלאית וניהול בה לימד וחקר עד פטירתו. בשתי קדנציות שונות ניהל את המחלקה ואף עמד בראש המרכז למחקר בכלכלה חקלאית. ליואב עשרות רבות של פרסומים מדעיים כולל הבמות החשובות ביתר בכלכלה. בנוסף מאמריו בתחום המים וכלכלת החקלאות הישראלית פורסמו במגוון כתבי עת מקצועיים בארץ.

יואב היה המנטור של רבים מאתנו במחלקה, הערצנו את תבונתנו, והשאתנו לנוכח הבנתו המופלאה של מקצוע הכלכלה. ערכיו היו לדוגמה לכולנו.

בצער ויגון,

פרופ' ישראל פינקלשטיין,
ראש המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

מאמר לזכרו שנכתב ע"י ישראל פינקלשטיין , ראש המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

Office Address:
Department of Environmental Economics and Management,
Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment,
The Hebrew University of Jerusalem,
P.O.Box 12, Rehovot, 76100, Israel

Tel: +972-(0)8-9489229 (office),
+972-(0)8-9489230 (secretariat).

Mobile: +972-(0)509464429

Fax: +972-(0)8-9466267 (secretariat).

Email Address: Yoav.kislev@mail.huji.ac.il

Updated: march 2014
© The Hebrew University of Jerusalem