הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

|  חטיבת איכות הסביבה  |  "חטיבת שיווק ומימון"  |  "חטיבה בחקלאות"  |

חטיבות התמחות בחוג לכלכלת סביבה וניהול


תלמידי החוג יכולים להצטרף לאחת משלוש החטיבות:


  • חטיבת "חקלאות ואיכות הסביבה" (1701)* : הלימודים בחטיבה משלבים לימודי כלכלה עם לימודי התמחות במדיניות איכות הסביבה וניהול משאבי טבע. הלימודים בחטיבה מכשירים אנשי מקצוע בתחום הכלכלה והמנהל לעיסוק במדיניות סביבתית וניהול של משאבי טבע. לבוגרי החטיבה ידע במדעי היסוד וידע רחב במדע האקולוגיה, בחוק ובמוסדות של תחום איכות הסביבה (פרטים ראה בחטיבה). הרישום לחטיבה הוא בתחילת שנת הלימודים הראשונה.
    *הרישום לחטיבה נעשה בשנה א' זאת מכיוון שישנם קורסי חובה שמהווים דרישות מקדימות בהמשך
    .
  • חטיבת "שיווק ומימון" (1715): חטיבת לימודים בין-חוגית לתואר "בוגר", משותפת לחוגים: מדעי הצמח בחקלאות (710); הגנת הצומח (715); כלכלת סביבה וניהול (717); מדעי בעלי-חיים (718);ביוכימיה ומדעי המזון (722); מגמת ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729).


  • חטיבה ב"חקלאות" (1722): המסלול של כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בחקלאות מכשיר כלכלנים בעלי ידע נרחב במדעי החיים בכלל, ובאגרונומיה בפרט. תחומי ידע אלו חיוניים לאלו המתעתדים לעבוד בסקטור הממשלתי בתחום החקלאות, בניהול משקים במגזר הכפרי, וככלכלנים בחברות המתמחות בפיתוח הטכנולוגיה החקלאית ותעשיית המזון בארץ ובעולם.

מומלץ לתכנן את מהלך ותוכנית הלימודים כבר בשנה הראשונה כך שיילקחו קורסי החובה בכלכלה ומנהל/החטיבה ולאחר מכן חובת הבחירה בכלכלה.

 

 

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem