הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

|  חטיבת איכות הסביבה  |  "חטיבת שיווק ומימון"  |  "חטיבה בחקלאות"  |

כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה (מסלול 1701)

מידע כללי:

מה לכלכלה ולאיכות הסביבה?

במסגרת הפעילות הכלכלית מיוצרים מוצרי צריכה ושירותים המקנים תועלת רבה לצרכנים. ואולם, אותה פעילות עצמה מייצרת גם תוצרי לוואי כגון רעש, ריחות, פגיעה נופית ופליטות של מזהמים לאוויר לקרקע ולגופי מים, אשר פוגעים בסביבת האדם ובאיכות חייו. הפחתת הפגיעה בסביבה על ידי צמצום תוצרי הלוואי הללו מחייבת הפניית משאבים, הבאה על חשבון ייצור אותם מוצרים ושירותים. היכן אם כן עובר "שביל הזהב" שבין הוויתור על מוצרים ושירותים בתמורה למניעת פגיעה סביבתית ושיפור איכות החיים? עם שאלות מסוג זה מתמודדים מקבלי ההחלטות בבואם לקבוע את מדיניות השמירה על הסביבה וניצול משאבי הטבע. התחום המדעי העוסק בכלכלת משאבי הטבע והסביבה נותן בידי מקבלי ההחלטות כלים כמותיים להערכת תרומתם הכלכלית של משאבי הטבע והסביבה ועל ידי כך מאפשר לקבוע מדיניות מאוזנת ושקולה ה"הולכת בשביל הזהב".

המסלול של כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה מכשיר כלכלנים בעלי ידע במדעי הטבע, האקולוגיה, החוק והניהול הקשורים בתחום איכות הסביבה.
בוגרי המסלול רוכשים יתרון בתחום תעסוקה ההולך ומתרחב כתוצאה מהתגברות הפעילות התעשייתית, גידול האוכלוסין, עליית רמת החיים, התדלדלות משאבי הטבע והתעצמות הפגיעה בסביבה והשפעתה על רווחת האדם. על פי תחזית צמיחת מקצועות שפרסמה לאחרונה רשת המידע התעסוקתית של משרד העבודה האמריקאי, כלכלני סביבה משתייכים לארבעת קבוצות בעלי המקצוע שהביקוש אליהם צפוי לגדול משמעותית, כאשר הדבר יתבטא הן בצורך מיידי בשוק והן בנכונות לשלם שכר גבוה יחסית. בישראל, העלייה בהכנסה וברמת החיים מובילים להחמרה עקבית בתקנות השמירה על הסביבה ולהטלת האחריות המשפטית על פירמות מזהמות, וכתוצאה מכך להטמעת סיכונים סביבתיים בשיקולי השקעה וניהול סיכונים בגופים מוסדיים ופרטיים. בנוסף, גילוי מאגרי הגז בישראל מגדיל את העניין והפעילות בתחום כלכלת משאבי הטבע.

מבחר קורסים הנלמדים במסלול:

כלכלת איכות הסביבה / כלכלת משאבי טבע / מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תכנון וחקיקה / טיפול ומחזור פסולת חקלאית ועירונית / אקולוגיה כללית / כלכלת החקלאות הישראלית / גיאולוגיה סביבתית / מטאורולוגיה וזיהום אויר / משאבי המים של ישראל וניהולם, ועוד.

כדאי לדעת:


• בוגרי החטיבה יקבלו תואר בוגר של האוניברסיטה העברית, כאשר על התעודה ובגיליון הציונים יצוין:
בוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות, בחוג לכלכלת סביבה וניהול ובחטיבה לחקלאות ואיכות הסביבה.
• הרישום לחטיבה מתבצע בתחילת שנת הלימודים הראשונה.
• תוכנית הלימודים מחייבת לעמוד בדרישות קורסים במכסה של 126 נ"ז לפחות להשלמת התואר.
• ניתן ללמוד במסגרת התואר קורסים שונים ממדעי הטבע במסגרת של 10 נ"ז מחוץ לקמפוס (באישור יו"ר החוג).
• משך הלימודים הוא 3 שנים.
• בוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול מבוקשים בכל ענפי המשק, במגזר הפרטי והציבורי, בשוק ההון ובתפקידי ניהול במגזרים שונים.
• הלימודים מתקיימים באווירה חמה ומשפחתית, בקמפוס רחובות, אחד מבין ארבעת הקמפוסים השייכים לאוניברסיטה העברית - 5 דקות הליכה מתחנת הרכבת.
• קמפוס רחובות הינו קמפוס ירוק ומרהיב ביופיו, עם קפיטריה עשירה, חוות מחשבים חדישה, כיתות ממוזגות, ספרייה, מרכז נופש עם חדר כושר ובריכה, מלגות, הלוואות ופרסים, מעונות, תכנית פר"ח, תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ועוד'.

ניתן לעיין בתכנית הלימודים המלאה בשנתון הפקולטה לחקלאות , תחת הכותרת כלכלת סביבה וניהול > >
כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה (1701)


בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת,


יו"ר החוג לכלכלת סביבה וניהול- ד"ר עדו קן
מזכירות החוג לכלכלה – גב' מירי ארזי.

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem