הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

|  חטיבת איכות הסביבה  |  "חטיבת שיווק ומימון"  |  "חטיבה בחקלאות"  |

החוג לכלכלת סביבה וניהול וחטיבה בחקלאות (1722)

מידע כללי:

בשנות השישים של המאה העשרים הייתה ישראל מדינה מתפתחת, שהחקלאות היוותה 60% מתוצרתה הגולמית. כיום מדינת ישראל היא מדינה מפותחת, כך שחלקה של החקלאות בתוצר הלאומי הגולמי וביצוא נמוך מ- 2%, למרות שבמהלך תקופה זו גדל פריון הענף ביותר מפי 20. הגידול בפריון הוא תוצאה של קידום טכנולוגי. ישראל הפכה מיצואנית של תוצרת חקלאית ליצואנית של טכנולוגיות חקלאיות ושל ידע אגרונומי המבוקש במדינות מתפתחות ומפותחות כאחד. פוטנציאל הגידול בביקוש לידע זה קיים בעיקר במדינות המתפתחות, כיוון שהעוני והרעב השוררים ברובן לא נובע בדרך כלל ממחסור במשאבים, אלא ממחסור בתשתיות, טכנולוגיות וידע לגבי דרך הניצול שלהם באופן יעיל. התעשיות החקלאיות בישראל אינן ממתינות להתממשות פוטנציאל זה; הן מסיעות לו להתממש על ידי הקמת חוות חקלאיות באפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית, בניהול ישראלי המשלב ידע כלכלי ואגרונומי. חוות אלו מהוות דוגמא קלאסית לכך שהשילוב של ידע בתחומי הכלכלה והחקלאות חיוני להצלחה. על כך יעידו דווקא הכישלונות של אחרים: ישנן חוות חקלאיות שהוקמו באפריקה בהשקעות אדירות, אך קרסו כלכלית, כיוון שמנהליהן לא ידעו כיצד להתחשב בהשפעתם של תהליכי המלחת הקרקעות ומקורות המים על התפוקה החקלאית.
המסלול של כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בחקלאות מכשיר כלכלנים בעלי ידע נרחב במדעי החיים בכלל, ובאגרונומיה בפרט. תחומי ידע אלו חיוניים לאלו המתעתדים לעבוד בסקטור הממשלתי בתחום החקלאות, בניהול משקים במגזר הכפרי, וככלכלנים בחברות המתמחות בפיתוח הטכנולוגיה החקלאית ותעשיית המזון בארץ ובעולם. בוגרי המסלול רוכשים יתרון בתחום תעסוקה ההולך ומתרחב כתוצאה מגידול בביקוש למזון בגין גידול האוכלוסין ועליית רמת החיים מחד, והתדלדלות המשאבים מאידך.

מבחר קורסים הנלמדים במסלול:

כלכלת החקלאות הישראלית / יסודות המיכון החקלאי / תכנון חקלאי / כלכלת קואופרטיבים / חקלאות הצומח בישראל / עקרונות הביוכימיה והביולוגיה של התא / יסודות מדע הקרקע / טיפול ומחזור פסולת חקלאית ועירונית / יסודות המטאורולוגיה החקלאית / תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל, ועוד.

כדאי לדעת:

• בוגרי החטיבה יקבלו תואר בוגר של האוניברסיטה העברית, כאשר על התעודה ובגיליון הציונים יצוין: בוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות, בחוג לכלכלת סביבה וניהול ובחטיבה לחקלאות.
• הרישום לחטיבה מתבצע בתחילת שנת הלימודים הראשונה.
• תוכנית הלימודים מחייבת לעמוד בדרישות קורסים במכסה של 126 נ"ז לפחות להשלמת התואר.
• ניתן ללמוד במסגרת התואר קורסים שונים ממדעי הטבע במסגרת של 10 נ"ז מחוץ לקמפוס (באישור יו"ר החוג).
• משך הלימודים הוא 3 שנים.
• בוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול מבוקשים בכל ענפי המשק, במגזר הפרטי והציבורי, בשוק ההון ובתפקידי ניהול במגזרים שונים.
• הלימודים מתקיימים באווירה חמה ומשפחתית, בקמפוס רחובות, אחד מבין ארבעת הקמפוסים השייכים לאוניברסיטה העברית - 5 דקות הליכה מתחנת הרכבת.
• קמפוס רחובות הינו קמפוס ירוק ומרהיב ביופיו, עם קפיטריה עשירה, חוות מחשבים חדישה, כיתות ממוזגות, ספרייה, מרכז נופש עם חדר כושר ובריכה, מלגות, הלוואות ופרסים, מעונות, תכנית פר"ח, תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ועוד.

ניתן לעיין בתכנית הלימודים המלאה בשנתון הפקולטה לחקלאות , תחת הכותרת כלכלת סביבה וניהול > >
כלכלת סביבה וניהול –חטיבת חקלאות (1722)

בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת,


יו"ר החוג לכלכלת סביבה וניהול- ד"ר עדו קן
מזכירות החוג לכלכלה – גב' מירי ארזי.

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem