הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

|  מגמה א'  |  מגמה ב'  |  מגמה ג'  |

מגמה ב': כלכלה חקלאית בשילוב עם לימודי חקלאות

הלימודים במגמה זו משלבים לימודי כלכלה ומנהל עם לימודי יסוד והתמחות במקצועות החקלאות. לתוכנית דגש אנליטי כמותי והיא כוללת מגוון קורסים במקצועות יסוד בכימיה, ביוכימיה וביולוגיה. ייחוד התוכנית בשילוב מקצועות עיוניים מתחום מדעי החברה והניהול עם מקצועות מדעיים ניסויים בתחום החקלאות. חשיבותו של שילוב זה בולטת על רקע התחכום הגובר והולך במערכות היצור, המימון, הקואופרציה, השיווק והיצוא במגזר החקלאי והתפתחות תעשיית הביוטכנולוגיה.

תוכנית הלימודים במגמה ב' כוללת קורסים במכסה של 126 נקודות זכות, מהן לפחות 66 נקודות זכות חובה בכלכלה, לפחות 18 נקודות זכות נוספות מקורסי החוג לכלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות, 7-8 נקודות זכות קורסי חובה בחקלאות, ולפחות 28 נקודות זכות נוספות מלימודי החקלאות. להשלמת המכסה של 126 נקודות זכות עליך לבחור מבין קורסי החוג וכן קורסים מלימודי החקלאות או מכל קורס אחר הרשום בשנתון הפקולטה ולא יותר מ-6 נקודות זכות מקורסי העשרה.

תלמידים המצטרפים לחטיבת "החקלאות ואיכות הסביבה" יעמדו בחובות החטיבה בנוסף על חובות מגמה ב'.
תלמידים המצטרפים לחטיבת "החקלאות, כלכלה ושיווק" יעמדו בחובות החטיבה בנוסף על חובות מגמה ב'.
תלמידים המצטרפים לחטיבת "מימון" יעמדו בחובות החטיבה בנוסף על חובות מגמה ב'.

תנאי להשתתף בקורס תורת הצרכן (71732) וכל הקורסים שתורת הצרכן הוא דרישה מוקדמת עבורם:
על התלמיד להשיג ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71709,71710,71740,71745, וזאת בתנאי שבכל אחד מארבעת הקורסים התלמיד קיבל לפחות ציון מעבר 60.

פרוט קורסי חובה בלימודי כלכלה:
להלן טבלה המדגימה מהלך אופטימלי של קורסי החובה בלימודי הכלכלה במגמה ב' במשך 6 סמסטרים רצופים:

סמסטר מספר הקורס שם הקורס נקודות זכות
1 71022 השלמות באלגברה ובטריגונומטריה  
71709 מבוא לכלכלה א' 4
71723 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 4
71740 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (מורחב) 6
71751 יסודות החשבונאות והתמחיר 4
אנגלית (בהתאם לרמה):
71051 אנגלית – רמה 1  
71052 אנגלית – רמה 2  
71053 אנגלית – רמה 3  
       
2 71710 מבוא לכלכלה ב' 4
71724 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' 3
71745 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב' (מורחב) 4
אנגלית (בהתאם לרמה):
71051 אנגלית – רמה 1  
71052 אנגלית – רמה 2  
       
3 71717 מבוא לאקונומטריקה א' 4
71732 תורת הצרכן 3
71735 מקרו כלכלה א' 3
       
4 71701 מקורות מידע ממוחשבים  
71713 מבוא לאקונומטריקה ב' 3
71737 תורת היצרן 3
71746 מקרו כלכלה ב' 3
71747 אלגברה לינארית א' 3
71752 יסודות המימון 3
       
5 71721 כלכלת החקלאות הישראלית 3
71742 תורת הרווחה 3
       
6 71715 כלכלת ישראל 3
71734 תכנון חקלאי 3

פירוט קורסי חובה בלימודי חקלאות

סמסטר מספר הקורס שם הקורס נקודות זכות
1 65516 כימיה מבואות 2
65524 עקרונות הביוכימיה והביולוגיה של התא 3
       
  ואחד מהקורסים הבאים:
2 71808 מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים 3
3 71062 יסודות מדעי הצמח (מצומצם) 2

קורסי בחירה מומלצים בחקלאות

מספר הקורס שם הקורס נקודות זכות
71016 עקרונות ההשקייה 3
71018 יסודות מדעי הקרקע 5
71028 גנטיקה בסיסית 3
71070 גיאולוגיה סביבתית 2
71303 עשבים רעים והדברתם 5
71305 פיסיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים2 3.5
71333 יסודות המיכון 3.5
71403 ביולוגיה של העץ 3
71432 עקרונות הגידול בבתי-צמיחה 4.5
71441 ביולוגיה של הריבוי בצמחים 3
71475 תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל 3
71501 מבוא לאנטומולוגיה 2
71506 מעבדה באנטומולוגיה (לשאינם מתמחים) 1
71515 מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים 2
71530 אקולוגיה כללית 2
71532 איכות הסביבה בישראל 2
71536 מחלות צמחים והסביבה 2
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר 2
71611 טיפול ומחזור פסולת חקלאית ועירונית 2
71619 יסודות המטאורולוגיה החקלאית 3
71625 משאבי המים של ישראל 3
71753 משפט חקלאי 2
71766 מערכות מידע בניהול 3
71803 רביה השוואתית 3.5
71812 גידול בקר לחלב 6
71813 גידול בקר לבשר 3.5
71814 גידול צאן 3.5
71822 פיסיולוגיה של עופות 3
71849 מזונות למעלי-גירה 3
71851 תפוקה ואיכות מוצרים מן העוף 2

קורסי העשרה

עליך לבחור קורס אחד  לפחות עד סוף התואר

מספר הקורס שם הקורס
71251 מבוא להיסטוריה ופילוסופיה של המדע
71273 תולדות הציביליזציה
71298 מחברה חקלאית לחברה מתועשת

הערות:

  • כל המעונין במסגרת לימודי החקלאות רק בקורסים מתחום מדעי הצמח, או בלימודי חטיבת חקלאות ואיכות  הסביבה, או בלימודי חטיבת חקלאות כלכלה ושיווק, חייב בקורס 71062.
  • כל המעונין במסגרת לימודי החקלאות רק בקורסים מתחום מדעי בעלי-חיים  חייב בקורס 71808.
  • כל המעונין להשתתף בקורסים מהתחומים מדעי הצמח וגם מדעי בעלי-חיים, חייב ב-71062 ו-71808.
  • קורס 71403 ביולוגיה של העץ מהווה דרישה מקדימה לקורסי המטעים.
  • קורס 71305 פיסיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים מהווה דרישה מקדימה לקורסי גד"ש.
K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem