הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

יו"ר החוג לכלכלת סביבה וניהול - ד"ר עדו קן

דוא"ל: iddo.kan@mail.huji.ac.il

דבר ראש החוג

החוג לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחומי הכלכלה, המינהל, כלכלת סביבה וכלכלת משאבי טבע ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור, וכל זאת באווירה הביתית של הפקולטה לחקלאות ברחובות. החוג הוא בעל היסטוריה ומורשת של מצוינות ונחשב בין המובילים בתחומו בעולם.

השכלה אקדמית היא נכס לכל החיים. החוג לכלכלת סביבה וניהול עושה כל מאמץ על מנת שהתלמידים יפיקו את המרב מלימודיהם. חברי הסגל האקדמי של החוג הם בעלי תואר דוקטור מהטובות שבאוניברסיטאות העולם ורובם החלו את דרכם כתלמידים בחוג אותו הם מובילים כיום. בוגרי החוג מעידים כי במהלך לימודיהם הוקנה להם ידע כלכלי מקצועי רחב ושליטה בכלי ניתוח כמותיים אשר פתחו בפניהם אפשרויות תעסוקה מגוונות. בוגרי החוג מבוקשים מאוד בכל ענפי המשק, הן בחברות פרטיות והן במוסדות ממשלתיים. רבים מהבוגרים ומסגל החוג מילאו וממלאים תפקידי מפתח במשק כגון מנכ"לים של חברות ענק ("טבע", "תנובה") ושל משרדי ממשלה (אוצר, ביטחון, איכות הסביבה), וכן תפקידי ניהול בכירים בבנק ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החקלאות, בנקים מסחריים, חברות ביטוח, חברות פרסום, חברות השקעות וחברות ייעוץ. בפני הבוגרים פתוחות גם אפשרויות רבות להמשך לימודים לתארים מתקדמים, במסגרת החוג או באוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. אלו שבחרו במסלול האקדמי עשו זאת בהצלחה מרובה.

החוג מציע אפשרות להתמחות ייחודית בכלכלת משאבי טבע ואיכות סביבה, נושא המוגדר בפי כלכלנים רבים כ"הבעיה" של המאה ה-21. על פי תחזית צמיחת מקצועות שפרסם לאחרונה משרד העבודה האמריקאי, כלכלני סביבה משתייכים לארבעת קבוצות בעלי המקצוע שהביקוש אליהם צפוי לגדול משמעותית, והדבר יתבטא הן בצורך מיידי בשוק והן בנכונות לשלם שכר גבוה מהשכר הממוצע. גם בישראל צפוי גידול בביקוש מהסיבות הבאות: • מגמת עליית מחירי המזון והתמחות התעשייה הישראלית בפיתוח טכנולוגיות ייצור חקלאי מגדילים את הביקוש לכלכלנים המתמחים בתחום לימודי הסביבה; העלייה בהכנסה וברמת החיים בישראל מובילים להחמרת תקנות השמירה על הסביבה והאחריות המשפטית של פירמות, וכתוצאה מכך להטמעת סיכונים סביבתיים בשיקולי השקעה וניהול סיכונים בגופים מוסדיים ופרטיים; גילוי מאגרי הגז בישראל מגדיל את נפח התעסוקה בתחום כלכלת משאבי הטבע. הקורסים בכלכלת משאבי טבע ואיכות סביבה, ביחד עם קורסים רלוונטיים מתחום מדעי הטבע, הופכים את החוג לכלכלת סביבה וניהול למוקד להכשרת כלכלנים לצורך התמודדות עם אתגרים אלה.

החוג מציע שתי תכניות לימודים משולבות המיועדות למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד:

  • תכנית משולבת של תואר "בוגר" בכלכלת סביבה וניהול ברחובות עם תואר "מוסמך" במנהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים. משך הלימודים 4-5 שנים.
  • תכנית משולבת עם לימודי ביוטכנולוגיה בחקלאות. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול בתעשייה הביוטכנולוגית ו/או להמשיך ללימודים מתקדמים בכלכלת סביבה וניהול או בביוטכנולוגיה.

תלמידים לתואר מוסמך ודוקטור כותבים עבודות גמר בהנחיה צמודה של אחד או יותר מחברי הסגל בתחום התמחותם. תחומי המחקר מגוונים וכוללים מיקרו ומאקרו כלכלה, מבנה ענפי, צמיחה כלכלית, מדיניות ציבורית וחקלאית, כלכלת פיתוח, כלכלת משאבי טבע, כלכלת סביבה, כלכלת קואופרטיבים, כלכלת תיירות, כלכלת המשפחה, תורת המשחקים, שיווק מוצרי מזון וחקלאות, שוק ההון ועוד.

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem