הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

לימודים לתואר "מוסמך" (תואר שני)

סיימת תואר ראשון? הירשם מיד לתואר שני!

רבים מאלו הדוחים את ההחלטה ללמוד לתואר שני נתקלים לאחר 10-15 שנה בתקרת הזכוכית החוסמת את התקדמותם בקריירה המקצועית, אולם אז הם מתקשים לחזור לספסל הלימודים בגין עומס מטלות בחיי המשפחה ובמקום העבודה.

תואר שני תופס את מקומו יותר ויותר כדרישת סף בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט לצורך התקדמות במעלה דרגות הניהול במגזר הציבורי, וכתנאי להתמנות לתפקידי דירקטורים ולמשרות בכירות בשדרות הניהול של בנקים, מוסדות בשוק ההון וחברות מובילות בסקטור הפרטי. חשיבותו של התואר השני מתעצמת בשנים האחרונות כמכשיר להפגנת כישורים ואיכות ההון האנושי, ולהבדלה ביחס למחזיקי התואר הראשון. מגמה זו עשויה להתגבר עם הצפי להמשך תהליך התרחבות חלקו של הדרג הניהולי הזוטר והבכיר בגופים פיננסיים ומסחריים וצמצום חלקם של אנשי השטח והשירות, שאותם מחליפים בהדרגה אמצעים טכנולוגיים.

מסלולי הלימוד:

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי בהיקף של 32 נקודות זכות + תזה ומסלול לא מחקרי בהיקף של 44 נקודות זכות.

משך הלימודים:
ככלל, תכנית הלימודים אמורה להימשך שנתיים, כאשר השנה הראשונה מוקדשת ברובה לקורסים והשנה השנייה מוקדשת בעיקר לעבודת הגמר במסלול המחקרי ולהכנת סמינריון עיוני במסלול הלא מחקרי. במרוצת השנה הראשונה אמור כל תלמיד במסלול המחקרי להתקשר עם מנחה מבין חברי החוג, לבחור בעזרתו נושא ולהכין תכנית עבודה.

תוכנית הלימודים בחוג

סיוע כספי:

  • מלגות מחייה – ניתנות באופן אוטומטי ע"י הפקולטה בהתאם לציוני ה"בוגר". קיימת אפשרות להשלמת המלגה על ידי המנחה בהתאם לאמצעיו הכספיים ושיקוליו.
  • מינוי כעוזר הוראה – מרבית תלמידי החוג זוכים להתמנות למשרות כעוזרי הוראה תוך התחשבות בציון הכללי ובהצטיינות בקורסים ספציפיים. טופס בקשה יישלח למתקבלים לפני תחילת שנת הלימודים.
  • מלגות הצטיינות – כפי שיפורסם.

 

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem