הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

לוח סמינרים - סמינר שבועי מחלקתי

שנה אקדמית: סמסטר אביב, תשע"ו 2015-2016

אחראי סמינר: דר״ אוהד רוה
הסמינר מתקיים בימי ראשון בין השעות 16:15-17:45
בבנין וולקני, בחדר הסמינרים של החוג לכלכלה

ללוח הסמינרים של כלכלת סביבה וניהול לחץ כאן

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem