הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

סגל אקדמי

כדי לראות את הקורסים אותם מלמד כל מורה, אנא פנה לכתובת האתר הבא:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ba_1.html

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem