כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות 717 האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות 717

מידע לתלמידים

b מידע על החוג

b לימודים לתואר "בוגר"

b לימודים לתואר "מוסמך"

 

 

 

 

ד"ר גוני אורשן
טלפון: 08-9489142
guni.orshan@mail.huji.ac.il
מחקר :תורת המשחקים
הוראה : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' ו- ב', אלגברה לינארית א' ו- ב',
משוואות דיפרנציאליות שימושיות, תורת המשחקים

ד"ר זיו בר-שירה
טלפון: 08-9489140
ziv.barshira@mail.huji.ac.il
מחקר: שיטות לא פרמטריות בכלכלה כלכלית
הוראה :מבוא לכלכלת אינפורמציה והחלטות, אקונומטריקה א', תאוריה מיקרו כלכלית

פרופ' איתן הוכמן (אמריטוס)
טלפון: 08-9489194
eithan.hochman@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת משאבי טבע וסביבה
דף הבית

ד"ר אמיר היימן
טלפון: 08-9489143
דף הבית
amir.heiman@mail.huji.ac.il
מחקר: שיווק, שיווק חקלאי, הדגמות מוצרים
הוראה: ניהול השיווק,שיווק מוצרי מזון, חקלאות וסביבה, יסודות השיווק, שיווק למתקדמים ב'

פרופ' פנחס זוסמן (ז"ל)
דף הבית
מחקר: מדיניות ציבורית, מדיניות חקלאית


פרופ' יוסי יהב
טלפון: 02-6592201
j-ya@bezeqint.net
מחקר :סטטיסטיקה מתמטית, תכנון דינמי, סיכון וביטוח


פרופ' דן ירון (ז"ל)
דברים לזכרו ו C.V.
מחקר: כלכלת משאבי טבע, תכנון חקלאי ואזורי


פרופ' יואב כסלו (אמריטוס)
טלפון: 08-9489229
דף הבית
yoav.kislev@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת חקלאות ישראל, משק המים, קואופרציה


ד"ר חנה ליפסון (אמריטוס)
טלפון: 08-9489375
מחקר: שיטות שונות של מתמטיקה שימושית,לפתרון בעיות בכלכלה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה תיאורטית


פרופ' צבי לרמן
טלפון: 08-9489228
דף הבית
zvi.lerman@mail.huji.ac.il
מחקר: חקלאות בכלכלות במעבר, מימון חקלאי, קואופרטיבים בחקלאות
הוראה: יסודות החשבונאות והתמחיר, כלכלת קואופרטיבים

פרופ' יאיר מונדלק (אמריטוס)
דף הבית
yair.mundlak@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלה חקלאית, פיתוח וצמיחה, אקונומטריקה

ד"ר הילרי פוט
טלפון: 08-9489387
דף הבית
hillary.voet@mail.huji.ac.il
מחקר : ביוסטטיסטיקה, סטטיסטיקה חקלאית, תכנון מרחבי בתנאי אי ודאות
הוראה: מבוא לאקונומטריקה א', מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א', עבוד נתונים ושמוש במחשב (SAS),עקרונות תיאוריה הסטטיסטית,

פרופ' אלי פיינרמן
טלפון: 08-9489148
דף הבית
eli.feinerman@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת איכות הסביבה, הקצאת מקורות בתנאי אי-וודאות, כלכלת השימוש במים
הוראה: תכנון חקלאי, תורת הצרכן, כלכלת משאבי טבע וסביבה ב'

פרופ' ישראל פינקלשטיין
טלפון :08-9489255
דף הבית
israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il
מחקר: מבנה ענפי, כלכלה מדינית
הוראה: כלכלה ציבורית, תורת הרווחה, מיבנה ענפי

ד"ר עליזה פליישר
טלפון: 08-9489144
דף הבית
aliza.f@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת תיירות, אומדן הערך הכלכלי של משאבי טבע וסביבה
כבסיס לפעילויות נופש ופנאי, פיתוח אזורי וכפרי
הוראה: מבוא לתעשיית התיירות, תורת היצרן, כלכלת תיירות

פרופ' יקיר פלסנר
טלפון: 08-9489373
דף הבית
yakir.plessner@mail.huji.ac.il
מחקר: השבת קולחים
הוראה: כלכלת ישראל

פרופ' יעקב צור
טלפון: 08-9489372
דף הבית
yacov.tsur@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת משאבי טבע וסביבה, הקצאת מקורות בתנאי אי-וודאות, אינפורמציה לא-סימטרית
הוראה: מבוא לאקונומטריקה ב', נושאים נבחרים בכלכלת משאבי טבע וסביבה

פרופ' איל קמחי
טלפון: 08-9489376
דף הבית
ayal.kimhi@mail.huji.ac.il
מחקר: כלכלת המשפחה, כלכלת המשק המשפחתי, כלכלת מדינות מתפתחות
הוראה: מבוא לכלכלה ב', כלכלת הצמיחה והפיתוח, אקונומטריקה ב', כלכלת המשפחה הכפרית

ד"ר יהודית ריבלין
טלפון: 08-9489374
דף הבית
judith.rivlin@mail.huji.ac.il
מחקר: אנליזה נומרית, פתרון נומרי של משוואות זרימה
הוראה :חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' + ב' (מורחב) פתרון נומרי של משוואות
דיפנציאליות, שיטות נומריות, משוואות דיפרנציאליות חלקיות

ד"ר אבי שמחון
טלפון: 08-9489400
דף הבית
asimhon@huji.ac.il
מחקר: מקרו-כלכלה, כלכלת משאבי טבע ומים
הוראה: מקרו-כלכלה א' ו- ב', תאוריה מקרו כלכלית

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב