התכנסות
באודיטוריום ע"ש אריוביץ בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
פתיחה וברכות - פרופ' משה קול
המחלקה לאנטמולוגיה, הפקולטה לחקלאו
איתן בן-דוד, מזכ"ל תנועת המושבים
המשק החקלאי ככלי למימוש מדיניות מקיימת
איתמר בן-דוד, החברה להגנת הטבע
הרחבת שטחי העיבוד החקלאי וההשלכות על המגוון הביולוגי
אורית סקוטלסקי, זואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
מהפכה ירוקה בחקלאות מאספקת מזון לאספקת שירותים אקולוגיים
חגית לשם, מוטי קפלן מתכננים בע"מ
ניתוח והערכת נופים חקלאיים כבסיס לקבלת החלטות תכנוניות

(if you don't see the video, try updating your flash player )