התכנסות פתיחה וברכות
פרופ' משה קול המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות
פרופ' אהרון פרידמן דיקן הפקולטה לחקלאות
פרופ' אהרון פרידמן
המחלקה לבע"ח, הפקולטה לחקלאות
עקת העוף כתלות בתנאי גידולו: איתור פרמטרים פיסיולוגיים למדידת עקה במשק העופות
אילן צדיקוב המשרד להגנת הסביבה
הרפורמה בענף החלב והגנת הסביבה – הישגים, לקחים ותובנות
יוסי מלול התאחדות מגדלי הבקר
הרפורמה ברפת: השפעות על משק החלב
יצחק מלכא שה"מ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מבנה ענף הלול והאיומים עליו: איכות הסביבה ורווחת העוף
שמואל לויט מנכ"ל מועצת הלול
הרפורמה במטילות לביצי מאכל

(if you don't see the video, try updating your flash player )