החוג להגנת הצומח / המחלקה לאנטמולוגיה / המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

* על המעבדה המארחת לדאוג להצגת האורח ולכיבוד

Seminar Program - First semester 2014-2015

Wednesday at 9:00, Room 106 at the library  

Hosting

Title

Lecturer

Date

ד"ר יעל מנדליק

cancelled

29.10.14

ד"ד שי קובו

“Simultaneous analysis of Colletotrichum offensive colonization scheme and tomato fruits defense strategies”

Dr. Noam Alkan

5.11.14

פרופ' שאול בורדמן

“Bacterial Outer Membrane Vesicles are Potent Inducers of Plant Immunity”

 Dr. Ofir Bahar

12.11.14

ד"ר מגי לוי

“התפתחות מחלת הכיב הבקטריאלי במשתלות: חקר האפידמיולוגיה ופיתוח שיטות מניעה ”

Dr. Omer Frenkel

19.11.14

פרופ' אדוארד יורקביץ'

הרצאת התקדמות:

“Study of growth control in the obligate predatory bacterium Bdellovibrio bacteriovorus”

Or Rotem

26.11.14

פרופ' בועז יובל

דוח התקדמות:

"האם הצרעה הטפילית Ooencyrtus pityocampae באוכלוסיות תהלוכן האורן ותריסית הצלף היא מקרה של מעבר בין פונדקאים, מינים 'אחים', או שניהם"

Shahar Samra

3.12.14

פרופ' שאול בורדמן

Will be announced

Prof. A di Avni

10.12.14

ד"ר יעל מנדליק

" Plant-pollinator interactions and their role in shaping community structure "

Dr. Merav Seifan

17.12.14

ד"ר יעל הלמן

"Antibiotic resistance in the environment: the anthropogenic, the native and the unknown"

Dr. Eddie Cytryn

24.12.14

ד"ר שי קובו

"Systematic Cell Biology - Going Deeper into Protein Targeting "

Dr. Maya Schuldiner

31.12.14

פרופ' שי מורין

"Bacterial symbionts as important players in the biology of the whitefly Bemisia tabaci"

D r . Murad Ghanim

7.1.15

ד"ר יעל חפץ

Will be announced

Prof. Zvi Mendel

14.1.15

פרופ'

משה קול

“The use of resistant pear accessions as inter-stock in order to reduce susceptibility to pear psylla Cacopsylla bidens (Šulc) in commercial pear trees”

Dr . Liora Shaltiel-Harpaz

21.1.15

ד"ר יעל הלמן

Will be announced

Dr. Itzhak Mizrahi

28.1.15

סמינרים בעבר

סמינרים בעבר תשע"ג

סמינרים בעבר תשע"ב

סמינרים בעבר תשע"א

סמינרים בעבר תש"ע