אנו שמחים לעדכן שנפתח בית הספר המתקדם ללימודי סביבה של האוניברסיטה העברית והחוג לאיכות הסביבה שותף לתכנית הלימודים של בית הספר.

איכות הסביבה ומשאבי הטבע בחקלאות

איכות הסביבה הוא תחום הנוגע לשמירה וטיפול בסביבה בה אנו חיים תוך בחינת יחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. מדענים מתחומים רבים כגון כימיה, ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, כלכלה, מדעי הצמח, מדעי הקרקע והמים חוקרים נושאים הקשורים באיכות הסביבה ומספקים מידע ופתרונות בתחום רב גוני זה.

kineret

הגדרת הפעילויות הכלולות בתחום איכות הסביבה תלויה בנקודת המבט. עם הזמן התפתחה ההכרה כי בעיות סביבתיות נוגעות לבריאותם, לביטחונם ולאיכות חייהם של בני האדם ובעלי החיים היום ובעתיד. לכן במשך השנים החלה להתגבש ההבנה שלא די בפעולות שימור אלה ויש צורך גם בפעילות שיקום וטיפול בסביבה. מורכבות נוספת של הגדרת איכות הסביבה נובעת מקיומם של קשרי גומלין, עמוקים וסבוכים בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. לאור המחקר המדעי האינטנסיבי בקשרי גומלין אלה, חלה מגמת שינוי מדיניות עולמית בתחומים רבים כגון פיתוח מקורות אנרגיה ומים חליפיים, מיחזור פסולת, חקלאות מתקדמת הכוללת הדברה ידידותית ועוד. בגלל מורכבות הנושא אחת הגישות להתמודדות היא שימוש בכלים כלכליים.

החוג לאיכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות הנו חוג רב-תחומי המציע תוכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. במסגרת תואר בוגר ניתן לקחת חטיבה באיכות הסביבה.

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ובמים והטיפול בהם, כלכלה ו פיסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

מתמחי החוג מקבלים הכשרה רב-גונית והם משתלבים לאחר סיום לימודיהם בשטחים שונים ורבים של המשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע, בחברת "מקורות", בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה וחקלאות, בסיוע למדינות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים ובריכוז משקים במגזר הקיבוצי.