תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)
במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה):
 • מבוא למדעי הסביבה:
  • קולחים השבה, השקיה והשלכות סביבתיות (71930) (3 נ"ז)
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • כלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
  • אתיקה סביבתית
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (40695) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

קורסים מומלצים נוספים

מס' קורס שם הקורס נ"ז שם מרצה
71092 מבוא לאבולוציה 2.5 דר' א. פרידמן
71110 אינטראקציות של תרכובות אורגניות וחרסיות 3 פרופ' ש. ניר
71116 אקולוגיה של היער 3 דר" ז. גרינצוויג
71126 אקולוגיה כימית בהגנת הצומח 2 ד"ר ו. סורוקר
71165 היבטים שיווקיים בהמחרה 3 פרופ' ע. לוונגרט
71173 אקולוגיה התנהגותית של האבקה 3 פרופ' ש. שפיר
71183 כלכלת משאבי טבע למתקדמים 3 פרופ' י. צור
71185 התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה 3 פרופ' ב. חפץ
71186 צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה 2 פרופ' א. תל-אור
71702 כלכלת משאבי טבע 3 פרופ' ע. קאן
71910 אקולוגיה של צמחים 3 פרופ' חיים קיגל
71912 מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות 3 ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915 היבטים אידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים 2 פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918 תנועת מומסים בקרקע 4 פרופ' ר. וולך
71919 מעבדה באקולוגיה מיקרוביאלית 3 פרופ' א. יורקוביץ
71930 קולחים – השבה, השקיה והשלכות סביבתיות 3 ד"ר ח. טרצי'צקי
71939 הדברה ביולוגית של מזיקים 2 פרופ' מ. קול
71945 היבטים סביבתיים בהדברת עשבים 2 פרופ' ב. רובין
71946 שיטות להערכת איכות במערכות מידגה 3 פרופ' י. ואן-ריין
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע 2 ד"ר י. מנדליק
71972 כימיה של הקרקע 4 ד"ר מ. שנקר
71973 כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות 4 ד"ר י. מישאל
71976 שינוי גלובלרי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות 3 דר' ז. גרינצוויג
71977 מיקרוביולוגיה סביבתית 2 פרופ' י. הדר
73509 תורת המשחקים 3 ד"ר ג. אורשן
73536 אקולוגיה מולקולרית של חיידקים 2 פרופ' א. יורקוביץ