תנאי קבלת תלמידים

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע מיועד לתלמידים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, ושהינם בעלי רקע מתאים בתחום (מסלול לימודי הסביבה בלימודי הבוגר בתחומים שהשונים של החקלאות, מדעי הטבע וההנדסה וכן כלכלה ומינהל).

עבור לתלמידים מרקע שונה תיקבע ועדת הלימודים תוכנית לימודי השלמה.

flower

waterfall