חברי החוג לאיכות הסביבה

חברי סגל

מדעי הצמח

מדעי הקרקע והמים

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי בעלי-החיים

כלכלה חקלאית ומינהל

ביוכימיה מזון ותזונה

מורים מן החוץ

מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי

 

המכון לגדולי שדה

המכון להגנת הצומח

המכון להנדסה חקלאית

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה