הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר למדעי התזונה (712)

מנהל בית-הספר – פרופ׳ אורן תירוש

בית-הספר למדעי התזונה מקיים לימודים לתואר "מוסמך", העוסק בתזונה ניסויית ותזונה קלינית. למסיימים תוענק תעודת "מוסמך במדעי התזונה".

תוכנית הלימודים ל"מוסמך" היא אישית, מורכבת סביב נושא המחקר של התלמיד ובהתאם לנטיותיו.

מלבד הקורסים בבית-הספר, ועדת הלימודים מעודדת את התלמידים לבחור בקורסים רלוונטיים מהחוג לביוכימיה ומדעי המזון והחוג למדעי בעלי-חיים.

בית-הספר מאשר לעשות עבודת גמר בתחום תזונת האדם. חובה על הלומדים במסלול המחקרי ללמוד לפחות 15 נ"ז , ובמסלול הלא מחקרי לפחות 20 נ"ז, מבין אלו המוצעות על-ידי בית-הספר בלימודי "מוסמך", למעט סמינרים.


94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה

חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:

הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון – 02-6758138.

הערה: תואר "מוסמך במדעי התזונה" אינו מאפשר להצטרף להכשרה מקצועית בתזונה קלינית.

כל תלמיד חייב לכלול בתוכנית הלימודים קורס "סטטיסטיקה לניסויים תזונתיים וקליניים" 73528 ושני סמינרים.

יו"ר החוג: פרופ׳ אורן תירוש
מזכירות החוג: גב' גילי גפני, giliag@savion.huji.ac.il
טלפון: 08-9489265
פקס: 08-9363208

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ק.ג. עיצוב - בניית אתרים