הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האוניברסיטה העברית בירושלים

הרשמה

יש להירשם לחוג במדור רישום וקבלה באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה או באמצעות ערכת הרשמה.

קבלת תלמידים לחוג מבוססת על שכלול של ממוצע ציוני הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי אשר ניתן לבררו באתר האוניברסיטה.

 

יו"ר החוג: פרופ' אורן תירוש
מזכירות החוג: גב' גילי גפני, mailto:giliag@savion.huji.ac.il
טלפון: 08-9489265
פקס: 08-9363208

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ק.ג. עיצוב - בניית אתרים