logo

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
האוניברסיטה העברית בירושלים

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

g

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
ת.ד. 12 רחובות 76100, טלפון: 08-9489219, פקס: 08-9466794

 

ברוכים הבאים לאתר המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיההמחקר במחלקתנו מתמקד בנושאים הבאים:

  • יחסי-גומלין מועילים ומזיקים בין צמחים ומיקרואורגניזמים.
  • יחסי-גומלין בין מיקרואורגניזמים בעלי חשיבות חקלאית.
  • הדברה משולבת של גורמי מחלות: כימית, ביולוגית וקולטוראלית.
  • ביוטכנולוגיה חקלאית.
  • היבטים סביבתיים של הגנת הצומח.
  • היבטים ביולוגיים בסיסיים של חיידקים ופטריות.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לבקר באתר האישי של חוקרי המחלקה.

סטודנטים לתואר מסטר ודוקטוראט שמסיימים את לימודיהם/מחקרם במסגרת מחלקתנו מתקבלים למשרות באקדמיה, במכוני מחקר ממשלתיים, במשרד החקלאות, בתעשייה ובענפים אחרים של המגזר הפרטי.

מנהל המחלקה:
פרופ' אדוארד יורקביץ
טל: 08-9489167
אמייל: edouard.jurkevitch@mail.huji.ac.il

מנהלנית המחלקה:
גב' רקפת כלב
טל: 08-9489219
פקס: 08-9466794
אמייל: rakefetk@savion.huji.ac.il

   
בניית אתרים ק. ג. עיצוב
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים