החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489223, פקס' 08-9466794

לימודי בוגר ומוסמך

מטרת הלימודים

החוג "אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית.

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

ראש החוג: דר׳ יעל הלמן   08-9489224    אמייל: yael.helman@mail.huji.ac.il
מזכירת החוג: גב' רקפת כלב    טל: 08-9489219    נייד: 054-8820662    פקס: 08-9466794    אמייל: rakefetk@savion.huji.ac.il
פניות סטודנטים: גב' אורלי טל   טל: 08-9489223    אמייל: orlytal@savion.huji.ac.il

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב