החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489219, פקס' 08-9466794

הנחיות החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח להכנת תכנית עבודת גמר

בעמוד הראשון יופיעו הנתונים הבאים:

בראש העמוד – "תכנית עבודת גמר המוגשת לאישור".

מתחת לכותרת הנ"ל יופיעו:

בעמודים הבאים (4-5 לא כולל רשימת ספרות) תיערך תכנית-העבודה בהתאם לסעיפים הבאים:

מידע כללי:

את תכנית עבודת הגמר יש להגיש בשפה העברית ב-2 עותקים לאישור ראש החוג שהיא חתומה ע"י המדריך/ים.

ראש החוג ימנה שופט לתכנית העבודה מבין מורי החוג. שופט זה יהיה קרוב ככל הניתן בתחום התמחותו, לנושא בו עוסקת תכנית המחקר.

לאחר קבלת חוות הדעת של השופט, יכניס התלמיד תיקונים ושינויים בעבודה על פי המלצת השופט או ינמק מדוע הוא/היא מתנגדים לשינויים שהוצעו. בסיום התהליך על התלמיד/ה להחתים שוב את המדריך על ההצעה המתוקנת, ועל ההתנגדויות לשינויים (אם קיימות), ולהגיש שני עותקים לאישור ראש החוג.

מכיוון שתהליך השיפוט והכנסת התיקונים יכול להימשך כחודש, קיימים שני מועדים להגשת התוכניות: עד ה-31 באוגוסט עבור תלמידים שהחלו את לימודי המוסמך בסמסטר א' של שנת הלימודים הקודמת, ועד ה-20 בינואר תלמידים שהחלו את לימודי המוסמך שלהם בסמסטר ב' של שנת הלימודים הקודמת. על התלמידים לדעת שאם יאחרו בהגשה, קיים סיכוי סביר שתהליך אישור התכנית יסתיים רק לאחר סיום תקופת ההרשמה.

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב