החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489223, פקס' 08-9466794

מידע למתעניין

מכיוון שמדובר בחוג רב תחומי, מתחילים לימודי הבוגר בהקניית ידע במגוון רחב של תחומים בביולוגיה: צמחים, בעלי-חיים (בדגש על חסרי חוליות), פטריות, חיידקים ונגיפים. לדוגמא: קורסי מבוא במדעי הצמח, אנטומולוגיה (מדע החרקים) על היבטיה השונים (אקולוגיה, פיזיולוגיה והתנהגות), מיקרוביולוגיה, ופיטופתולוגיה (מדע העוסק במחלות צמחים).

בהמשך, עוברים התלמידים לעסוק בלימודיהם במערכות טבעיות וחקלאיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין האורגניזמים השונים. לדוגמא: קורסים העוסקים במיקרוביולוגיה סביבתית, האבקה, הדברה ביולוגית, מדע מחלות הצמחים על היבטיו השונים, בדגש על אפידמיולוגיה ופתוגנזה, פיתוח אמצעים חדשים וידידותיים לסביבה להגנה על הצמח מפני מחלות ומזיקים, ועל הסביבה מפני זיהומים.

הקף הלימודים בתואר בוגר הינו 150 נקודות זכות. החוג אינטימי, וקיימת הכירות ויחס אישי אל כל אחד ואחד מתלמידי הבוגר.

בשלב הלימודים לתואר מוסמך מושם הדגש על העמקת ההתמחות בהיבטים בסיסיים ו/או יישומיים במקצועות האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, והפיטופתולוגיה, וכן לימוד ופיתוח גישות חדישות להגנת הצומח והסביבה. כמובן ששלב לימודי זה כולל מחקר בתחומי המחקר של מורי החוג (ראו פיסקה הבאה).

אם הינכם מעוניינים בלמידה והבנה של מערכות טבעיות וחקלאיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין אורגניזמים שונים, מקומכם איתנו!

מורי החוג:
החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה חקלאית וסביבתית, ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית, דרך אקולוגיה, פיסיולוגיה והתנהגות של חרקים וכלה באפידמיולוגיה של נגעים בבתי גידול חקלאים, והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם לאורגניזמים המועילים או מזיקים לאדם, לפועלו או לסביבתו. מורי החוג עובדים בחמש רמות מיקוד שונות: הרמה המולקולרית, הרמה התאית, רמת האורגניזם השלם, חקר אוכלוסיות ולמידת יחסי הגומלין בין אורגניזמים שונים המאכלסים את אותו בית גידול. גישה רחבת אופקים זו מתבטאת בתכנית הלימודים של החוג.

שילובים אפשריים עם החוג:
החוג מאפשר לתלמידיו הרוצים בכך ללמוד במסגרת "תוכנית ההתמחות בביוטכנולוגיה" ובחטיבות "חקלאות ואיכות הסביבה" ו"חקלאות כלכלה ושיווק". הלימוד במסגרת זו הוא לפי תוכנית מיוחדת, התואמת וחופפת במידה רבה את תוכנית הלימודים בחוג. בנוסף, קיימת תוכנית לימודים העוסקת ב"שמירת טבע ושטחים פתוחים". יותר פרטים בתוכנית הלימודים או בשנתון.

אפשרויות תעסוקה:
לבוגרי החוג הכשרת יסוד מקיפה ומעמיקה בתחומים מגוונים בביולוגיה, אקולוגיה וחקלאות. הכשרה זו מתאימה לתעסוקה במקצועות כגון: מחקר ופיתוח בתעשיות ביוטכנולוגיות, איכות הסביבה, תעשייה חקלאית, מחקר חקלאי, והדרכה חקלאית. בנוסף, רבים מבוגרי החוג ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בחוג או במקצועות אחרות בתחום הביולוגיה.

לבדיקת סיכויי קבלה

הרשמה מקוונת

ראש החוג: דר׳ יעל הלמן 08-9489224 אמייל: yael.helman@mail.huji.ac.il.

מזכירת החוג: גב' אורלי טל 08-9489223 אמייל: orlytal@savion.huji.ac.il

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב