החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489219, פקס' 08-9466794

נקודות מנחות לשופטי בחינת מוסמך

בחינת הגמר מהווה 20% של הציון הסופי של תואר המוסמך.

הבחינה מתחילה עם הרצאה של עד 15 דק' בה התלמיד/ה מציג/ה את הדברים העיקריים של עבודתו/ה.

בהמשך מתקיים דיון בו השופטים והמנחים שואלים שאלות.

להלן מסמך שנשלח לשופטי הבחינה ועשוי לעזור לתלמיד/ה להתכונן לבחינת הגמר.


כידוע לכם, בסיום תואר המוסמך מתקיימת בחינת גמר בה התלמיד מציג את עבודתו בעל-פה בקצרה ולאחר מכן נשאלות שאלות על העבודה, הרקע לעבודה, ושאלות כלליות בתחומי החוג.

לאחרונה, הועלתה בפגישת ראשי חוגים, רשימת שאלות שאנו ממליצים שכל בוחן ישאל את עצמו בעקבות הבחינה.אני מוסר רשימה זו גם לסטודנטים על מנת שהתלמידים ידעו למה בדיוק מצפים מהם.

1. האם הסטודנט הציג את העבודה בצורה טובה (ברורה ורהוטה)?

2. האם הסטודנט הוכיח שהוא מבין את מחקרו לעומק?

3. האם הסטודנט הראה הבנה בשיטות המחקר שהשתמש?

4. האם הסטודנט מודע למחקרים אחרים עדכניים וישנים הקשורים למחקר שלו?

5. האם הסטודנט מודע למגרעות של המחקר שלו ומסוגל להראות ביקורת עצמית?

6. האם הסטודנט הראה ידע כללי מספק?

7. האם הסטודנט הפגין הבנה ועומק המוכיחים כי הוא מסוגל לעלות היפותזות חדשות ולתכנן ניסויים רלוונטיים כדי לבחון היפותזות אלו?

 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב