החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים. טל' 08-9489219, פקס' 08-9466794

תוכנית הלימודים

תוכנית לימודים - תואר בוגר

תוכנית הלימודים לתואר בוגר באגרואקולוגיה ובריאות הצמח כוללת 150 נקודות זכות המתחלקות לקורסי חובה וקורסי בחירה. במהלך אופטימאלי, הלימודים מתפרסים על 6 סמסטרים, כאשר רוב קורסי החובה נלמדים במהלך ארבעת הסמסטרים הראשונים. חלקם הינם משותפים לכל תלמידי הפקולטה כגון קורסי מבוא בכימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, ביוכימיה, ביולוגיה של הצמח ומיקרוביולוגיה. בנוסף, מבוא לאנטומולוגיה ומבוא לפיטופתולוגיה (סמסטר שני ורביעי, בהתאם) הינם קורסי חובה של החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח. בנוסף, נדרשים תלמידי החוג להגנת הצומח לבחור 40 נקודות זכות מתוך רשימת "קורסי חובת בחירה", הכוללת קורסים חוגיים וקורסים מתוכניות הלימודים של חוגים אחרים כגון מדעי הצמח, גנטיקה והשבחה, קרקע ומים, בעלי חיים וכלכלה חקלאית. משלימים ל-150 נקודות מקורסי חוגים אחרים או מקורסים אחרים בפקולטה.

ניתן לשלב לימודים בחוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח עם:

חטיבת הלימודים - חקלאות ואיכות הסביבה

קורסי החטיבה עוסקים בהיבטים חקלאיים של איכות הסביבה וצמצום השימוש במזהמים. קורסים לדוגמה: מדיניות שמירת שטחים פתוחים, טיפול ומחזור פסולת, איכות מים, כימיה של הסביבה.

חטיבת הלימודים - חקלאות כלכלה ושיווק

קורסי החטיבה עוסקים בכלכלה ושיווק של תוצרת חקלאית. קורסים לדוגמה: מבוא לכלכלה, ניהול שיווק, כלכלת המשק החקלאי.

תוכנית הלימודים העוסקת בשמירת טבע ושטחים פתוחים

קורסי התוכנית עוסקים במנהל שטחים פתוחים, עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. קורסים לדוגמה: מדיניות שמירת שטחים פתוחים, כלכלת משאבי טבע וסביבה, ניהול משולב של שטחים פתוחים, מערכות מידע גיאוגרפיות.

תוכנית ההתמחות בביוטכנולוגיה:

המטרה העיקרית של התמחות זו היא חשיפת התלמידים לשיטות ביוטכנולוגיות מתקדמות: ביולוגיה מולקולרית, הנדסה גנטית, שיטות הפרדה, תרביות תאים, אימונולוגיה, ביואינפורמטיקה, פרמנטציה ומיקרוביולוגיה יישומית.

ניתן למצוא פרטים נוספים על רשימות הקורסים, היקף הלימודים במסגרת החוג, החטיבות והתוכניות, ומורי החוג בשנתון.

לימודים לתואר מוסמך ודוקטוראט

בתוכנית הלימודים לתואר מוסמך ודוקטוראט מושם הדגש על העמקת ההתמחות במקצועות האנטומולוגיה, הפיטופתולוגיה והמיקרוביולוגיה, וכן לימוד ופיתוח גישות חדישות להגנת הצומח והסביבה. לימודי מוסמך ודוקטוראט כוללים עבודת מחקר בהנחיה של אחד ממורי החוג, מן הפקולטה ו/או ממרכז וולקני. על תלמידי המוסמך להשתתף בקורסים בהיקף של לפחות 24 נקודות זכות, כאשר חובה לכלול לפחות 1/3 מהלימודים מבין הקורסים השייכים לחוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח. על תלמידי דוקטוראט חובה להשתתף בקורסים בהיקף של 12 נקודות זכות מבין כל קורסי המוסמך בפקולטה.

ניתן למצוא פרטים נוספים בשנתון.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב