Open positions

Tenure track faculty positions More details >>

ברוכים הבאים למכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית

המכון שלנו מאגד למעלה מ-20 מדענים אשר חוקרים מגוון גדול של נושאים במדעי הצמח, בעלי משמעות וחשיבות לחקלאות, מהרמה המולקולרית והתאית ועד לרמת הצמח השלם והשדה.


המכון מברך את תלמיד המחקר איתי אופנר (מעבדת פרופ' זמיר), לידור שער (מעבדת דר' פלג) ועדי קליאוט (מעבדת פרופ' זוסנק ומעבדת פרופ' גאנם במכון וולקני) על זכייתם במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית.

winners


מנהלת אדמיניסטרטיבית : ענת גזית - בוטון טל: 972-8-948-9251, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: anatg@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ׳ דוד וייס, טל: 08-948-9443, פקס: 08-948-9436, אימייל: david.weiss@mail.huji.ac.il