מדעי הקרקע והמים 716


החוג למדעי הקרקע והמים

בחוג למדעי הקרקע והמים נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם – הקרקע והמים.

בישראל, המסווגת כאזור צחיח-למחצה עד צחיח, מהווים ממשק הקרקע והמים תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית ופיתוחה. כתוצאה מהניצול האינטנסיבי של משאבי הטבע בישראל, ובמיוחד של הקרקע ושל מקורות המים, חל דילדול חמור במשאבי המים והקרקע ובאיכותם והתהוו בעיות סביבתיות חמורות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי התהום והאטמוספרה. בעיות אלה מחייבות לימוד מעמיק והתייחסות מיוחדת לכל ההיבטים הקשורים בניצול בר-קיימה של משאבי הטבע כולל בחינת אפשרויות המיחזור של הפסולות שמקורן בחקלאות, בסקטור התעשייתי ובישוב העירוני.

המחקר וההוראה בחוג נסמכים על שילוב ההבטים הכימיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספרה. ההוראה קשורה קשר הדוק לנושאי המחקר ולעשייה החקלאית. מערכת ההוראה כוללת קורסים מיוחדים, שתפקידם להקנות ידע מעמיק בנושא מוגדר ומצומצם, וקורסים מגשרים, שתפקידם לקשר בין תחומי-הדעת המדעיים והטכנולוגיים השונים שבתחום החוג.

לימודי ההתמחות ברמת ה"בוגר" וברמת ה"מוסמך" מיועדים למתמחים בחוג, למתמחים במדעי איכות הסביבה, וכן למתמחים בענפי הייצור הצמחיים, שהם גידולי שדה וירקות, וגידולים הורטיקולטוריים. מתמחי החוג מקבלים הכשרה רב-גונית והם נקלטים לאחר סיום לימודיהם בשטחים שונים ורבים של המשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע, בחברת "מקורות", בתה"ל, בעזרה לארצות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים, במשרד לאיכות הסביבה ובריכוז משקים במגזר הקיבוצי.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים - ק.ג. עיצוב
דבר ראש החוג תוכנית לימודים חברי החוג הרשמה תוכניות למצטינים קישורים יצירת קשר האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית