האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית עמוד הבית דבר ראש החוג תכנית לימודים חברי החוג הרשמה תוכניות למצטינים קישורים יצירת קשר
לעמוד הביתמדעי הקרקע והמים 716
דבר ראש החוג

בחוג נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספרה, תוך הדגשת ההיבטים הקשורים בתהליכים המתרחשים בשכבת הקרקע העליונה שהיא גם בית גידולו של הצמח.

בישראל, המסווגת כאיזור צחיח למחצה עד צחיח, הקיום של ממשק קרקע ומים אופטימלי, ושימוש בשיטות מתוחכמות של עיבוד, השקייה ודישון, הם תנאים הכרחים לקיום חקלאות מודרנית. במקביל יש לטפל בבעיות הסביבתיות הקשורות בזיהום הקרקע, המים העיליים, מי התהום והאטמוספירה, ולוודא שאין מדלדלים את המשאבים או פוגעים באופן חמור באיכותם. המחקר וההוראה בתחומים הנ"ל נסמכים על שלוב ההיבטים הכימיים והפיזיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבים אלה, וביחסי הגומלין שביניהם לבין החקלאות ואיכות הסביבה.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי החוג בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, זיהום קרקע ומים, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון, פיסיקה וכימיה של הקרקע, הידראוליקה, פדולוגיה, מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית סדוקה ובאטמוספירה, אגרומטאורולוגיה ומשאבי מים.

מטרת הלימודים לתואר בוגר בחוג היא להקנות לתלמידים הכשרת יסוד המתאימה לתעסוקה במקצועות הקשורים לקרקע, מים ואיכות הסביבה. בנוסף לכך בוגרי החוג יקנו בסיס איתן במדעים בסיסיים ויישומיים, כהמשך ללימודים לתארים מתקדמים. הודות להכשרה הרב-גונית שתלמידי החוג למדעי הקרקע והמים מקבלים, הם נקלטים לאחר סיום לימודיהם באקדמיה, בתעשיה, בחברת "מקורות", בתה"ל, בגופים העוסקים בסיוע לארצות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במשרד להגנת הסביבה, במשרד הבריאות, במשרד לתשתיות לאומיות ובנציבות המים.

ניתן לשלב לימודים בחוג למדעי הקרקע והמים עם התמחות בחטיבה "חקלאות ואיכות הסביבה" בלימודי הבוגר.

יו"ר החוג: פרופ' רוני וולך
טלפון: 08-9489170
דוא"ל: rony.wallach@mail.huji.ac.il

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים - ק.ג. עיצוב