עמוד הבית דבר ראש החוג תכנית לימודים חברי החוג הרשמה תוכניות למצטינים קישורים יצירת קשר
מדעי הקרקע והמים

יונה חן

טלפון: 08-9489234
פקס: 08-9475181
דוא"ל: yona.chen@mail.huji.ac.il
כתובת למשלוח דואר:
בנין לובל (המחלקה למדעי הקרקע והמים), חדר 28

יונה חן

פרופסר אמריטוס, כימיה של הקרקע

תארים:
1968 - B.Sc. במדע הקרקע, האוניברסיטה העברית בירושלים
1970 - M.Sc. במדע הכימיה של הקרקע, האוניברסיטה העברית בירושלים
1975 - Ph.D. במדע הכימיה הפיסיקלית של הקרקע , האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידי הוראה:
71018 – יסודות מדע הקרקע
71179 – החומר האורגני בקרקע
71616 – שיטות לבדיקת קרקעות
71935 – זיהום קרקע ומים

תחומי מחקר:
השפעת השקייה במים מושבים (קולחים) על התכונות הפיזיקליות של קרקעות.
היווצרות תופעות של דחית מים בקרקעות מושקות קולחים.
היווצרות ביופילמים במערכות טפטוף.
הרחקת משקעי ברזל ומנגן ממערכות טפטוף.
מחזור חומרים אורגניים ממקורות שונים בחקלאות: תכונות החומר האורגני והשפעותיו.

תפקידים אקדמיים:
יו"ר וועדת הציוד הבין-מחלקתי של הפקולטה.
יו"ר וועדת האקדמית של המרכז האוניברסיטאי לאיכות הסביבה.
יו"ר וועדת להקמת המכון לאיכות הסביבה ומשאבי הטבע.

קישור לדף אישי

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב