עמוד הבית דבר ראש החוג תכנית לימודים חברי החוג הרשמה תוכניות למצטינים קישורים יצירת קשר
מדעי הקרקע והמים

יצחק הדר

טלפון: 08-9489935
פקס: 08-9468785
דוא"ל: yitzhak.hadar@mail.huji.ac.il
כתובת למשלוח דואר:
המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, הפקולטה לחקלאות, ת.ד. 12, רחובות 76100
משרד:
בניין אהרונסון, מחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

יצחק הדר

פרופסור למיקרוביולוגיה

תארים:
1974 - B.Sc. בחוג להגנת הצומח, האוניברסיטה העברית בירושלים
1975 - M.Sc. בחוג להגנת הצומח, האוניברסיטה העברית בירושלים
1980 - Ph.D. בחוג להגנת הצומח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידי הוראה:
71611 – טיפול ומיחזור פסולת חקלאית ועירונית
71219 – מעבדה במיקרוביולוגיה יישומית
71532 – איכות הסביבה בישראל
71977 – מיקרוביולוגיה סביבתית

תחומי מחקר:
יחסי גומלין בין צמחים ומיקרואורגניזמים בריזוספרה.
מנגנוני פרוק של ליגנין וחומרים הומיים באמצעות פטריות.
דיכוי מחלות צמחים מועברות בקרקע באמצעות קומפוסט.

תפקידים אקדמיים:
מנהל המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה.
נשיא, האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה.
חבר, הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית.
חבר, הוועדה למדיניות אקדמית, האוניברסיטה העברית.

קישור לאתר אישי

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים ק. ג. עיצוב