האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית עמוד הבית דבר ראש החוג תכנית לימודים חברי החוג הרשמה תוכניות למצטינים קישורים יצירת קשר
לעמוד הביתמדעי הקרקע והמים 716

תוכניות למצטינים

שתי תוכניות מוצעות על מנת לאפשר לתלמידי החוג התנסות במחקר אקדמי במעבדה:

1. תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

  ראה פרטים


2. תרגיל מחקר המהווה 8 נקודות זכות מהתואר ובמסגרתו מצטרף התלמיד למעבדה ומונחה על ידי חבר החוג, ומבצע נסיונות בדרך כלל בהדרכת תלמיד לתואר מתקדם. במסגרת תרגיל המחקר נדרש התלמיד להגיש תוכנית עבודה אשר תאושר על ידי המנחה, יו"ר החוג וכן וועדת הוראה עד לתחילת שנה השלישית. אישור סופי מקנה את הזכות להרשם לתרגיל המחקר. בסוף התרגיל תוגש עבודה מסכמת אשר תועבר ליו"ר החוג ושופט חיצוני. רשאים להשתתף בתרגיל המחקר תלמידים שממוצע ציוניהם בארבעת הסמסטרים הראשונים עומד על 81.

  ראה פרטים

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
בניית אתרים - ק.ג. עיצוב