תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,
עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

אודות התכנית: אתם אנשי טבע? רוצים לפתח קריירה בתחום?

השטחים הפתוחים הופכים חשובים יותר ויותר בעקבות ההתפתחות המהירה של תהליכי התיעוש והעיור בעולם באופן כללי ובישראל בפרט. שטחים אלו כוללים חורשים, בתות, שטחי מרעה טבעי, יערות נטועים וטבעיים, חולות, נחלים, שמורות טבע ופארקים. לשטחים אלו משמעות אקולוגית, כלכלית וחברתית רבה, בהיבטים של תפקוד המערכות האקולוגיות, שימור ערכי טבע ונוף, שמירה על איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לנופש פעיל וטיולים.

היום, תפקיד החקלאות חורג מעבר לייצור מזון והיא תופסת מקום מרכזי בשימור הנוף והטבע בשטחים פתוחים. במסגרת תכנית הלימודים נעמיק בלימודי אקולוגיה וביולוגיה, והסטודנטים ירכשו כלים להתמחות באקולוגיה יישומית ושיקומית, עם דגש על שמירת המגוון הביולוגי והנופי. אנו מציעים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

cow

למה שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים?

הקצב המהיר של תהליכי הפיתוח הגביר את חשיבותם של השטחים הפתוחים הנותרים לטבע ולאדם. עולה הצורך למומחים בתחום זה שיסייעו בשימור, בהגנה ובפיתוח אקולוגי של שטחים פתוחים.לשטחים הפתוחים חשיבות כלכלית וחברתית בהיבטים של שימור על ערכי טבע ונוף, איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לטיולים ונופש פעיל.
הצטרפו אלינו! לתכנית היחידה בארץ המכשירה לעיסוק בתחום זה.

דף ראשי

מספר התכנית: 726
פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה
אשכול: איכות הסביבה
קמפוס: רחובות

מידע בשנתון

ייעוץ: ראש התכנית
פרופ' ז'וזה גרינצוויג jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489782