תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,
עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

תנאי קבלה:

חישוב רגיל באתר חישוב סיכויי קבלה

תנאי קבלה מיוחדים:

קבלה ישירה- ממוצע בגרות 10 או פסיכומטרי 650 (בנוסף לזכאות לבגרות)

גיל 30 ומעלה- פסיכומטרי 600 ללא צורך בזכאות לתעודת בגרות

cow

דף ראשי

מספר התכנית: 726
פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה
אשכול: איכות הסביבה
קמפוס: רחובות

מידע בשנתון

ייעוץ: ראש התכנית
פרופ' ז'וזה גרינצוויג jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489782