תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים,
עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

איך בנויה תכנית הלימודים?

תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד כלליים בחקלאות ובמדעי הטבע ולימודים באקולוגיה וניהול יער ושמורות טבע. הסטודנטים בתכנית יזכו להעשיר ידיעותיהם בקורסי בחירה במגוון נושאים באיכות הסביבה ושמירת טבע. אנו מאמינים ב"חיבור לשטח" ולכן אנו מציעים קורסים רבים שמשלבים סיורים בצד הלימוד העיוני.

cow

הלימודים בתכנית מוצעים בהיקף של חוג משני מצומצם. תכנית הלימודים אפשרית במסלול משולב עם אחד מהחוגים הבאים כחוג ראשי: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתכנית כרבע מהלימודים לתואר בוגר.

בין סגל המרצים:

מנחם זלוצקי- יו"ר הוועדה לאתרים לאומיים מטעם המשרד להגנת הסביבה וראש אגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ומורשת במשרד להגנת הסביבה. מרצה בקורס "מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה".

ד"ר יהושע שקדי- מנהל חטיבת המדע והשימור ברשות הטבע והגנים. מרצה בקורס "אקולוגיה של שמירת טבע".

ד"ר דוד ברנד- יערן ראשי ומנהל אגף הייעור בקק"ל. מרצה בקורס " גידול והכרה של עצי יער".

מספר נקודות זכות (נ"ז) לתואר:

התכנית כוללת בין 32 ל45 נ"ז, תלוי בחוג הראשי.

דף ראשי

מספר התכנית: 726
פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה
אשכול: איכות הסביבה
קמפוס: רחובות

מידע בשנתון

ייעוץ: ראש התכנית
פרופ' ז'וזה גרינצוויג jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489782